بررسی ها نشان می دهد از ۳۲۴ شرکت حاضر در بورس تهران بیش از ۲۰۰ شرکت نسبت قیمت به درآمدی بالاتر از میانگین بازار دارند. این در حالی است که ۲۴ شرکت بورسی دارای P/E منفی هستند.

بورس تهران میانگین آخرین رقم P/E شرکت های بورسی را ۶٫۹ مرتبه اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در حالی میانگین آخرین رقم P/E شرکت های بورسی ۶٫۹ مرتبه است که ۱۵ شرکت در بورس تهران P/E بالای ۱۰۰ را تجربه می کنند.

بررسی وضعیت این شرکت ها از کوچک بودن بیشتر آنها حکایت دارد . همچنین سود پیش بینی شده آنها نیز قابل توجه نیست اما قیمت سهام این شرکت ها فاصله قابل توجهی با واقعیت های سهم دارد.

بالاترین نسبت قیمت به درآمد میان شرکت های بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شرکت داملران رازک با P/E معادل ۱۱۵۳ است. این سهم با ۱۰۶ میلیون سهم و ارزش بازاری ۶۱۲ میلیارد ریالی برای هر سهم ۵ ریال سود پیش بینی کرده است. همچنین سهام شناور آزاد این نماد نیز ۱۳٫۰۷ درصد است.

سایپا شیشه با نماد “کساپا” دومین سهم با نسبت P/E بالا است.  نسبت قیمت به درآمد ۱۰۴۱ مرتبه است. سایپا شیشه با ۲۳۰ میلیون سهم و ارزش بازاری ۴۷۹ میلیارد ریالی در حالی شاهد این نسبت است که فقط ۲ ریال سود پیش بینی کرده است. سهام شناور آزاد این نماد ۴۲٫۹ درصد است.

کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ با P/E قابل توجه ۸۷۲ مرتبه ای، سومین سهمی است که نسبت قیمت به عایدی بالایی دارد. تعداد سهام این نماد ۱۸۰ میلیون است و با نسبت قیمت به درآمد ۸۷۲٫۵ مرتبه ای ۴ ریال سود پیش بینی کرده است. سهام شناور آزاد این نماد بر اساس اعلام گزارش شرکت بورس به شدت پایین است. این نماد تنها ۰٫۸۲ درصد سهام شناور آزاد دارد.

تولید محور خودرو با نماد “خمحور” دیگر سهمی است که نسبت قیمت به عایدی بالایی دارد، این سهم با ارزش بازاری ۹۵۵ میلیارد ریالی و سهام شناور ۷٫۱۸ درصدی شاهد P/E معادل ۵۶۷٫۵ مرتبه ای است. این نماد ۴۲۱ میلیون سهم دارد و آخرین پیش بینی سود آن ۴ ریال است.

کارخانجات کمک فنر ایندامین نیز دیگر سهامی است که در گروه بالاترین نسبت قیمت به عایدی قرار دارد. “خکمک” با نسبت قیمت به درآمد ۴۴۲ مرتبه ۳۲۱ میلیون سهم دارد که از این تعداد ۳۶٫۳۶ درصد آن سهام شناور آزاد است. همچنین این شرکت با ارزش بازاری ۲۸۴ میلیارد ریالی سود ۲ ریالی پیش بینی کرده است.

ششمین سهم با بالاترین نسبت P/E در بازار به صنایع ریخته گری ایران اختصاص دارد. این سهم با نسبت قیمت به درآمد ۳۷۲٫۲ در بازار فعال است. با این شرایط شرکت سود ۳ ریالی پیش بینی کرده است. همچنین ارزش بازار این نماد ۴۴۷ میلیارد ریال است و سهام شناوری آزاد این نماد با ۴۰۰ میلیون سهم ۳۷٫۵ درصد است.

آلومراد نیز با نسبت قیمت به درآمد ۲۴۶٫۵ مرتبه هفتمین سهم جدول است. این سهم با ارزش بازاری ۱۷۱ میلیارد ریالی و تعداد ۵۰ میلیون سهم در حالی در رده شرکت های کوچک قرار دارد که ۱۴ ریال سود پیش بینی کرده است. سهام شناور آزاد این نماد ۲۶٫۴ درصد است.

“خلنت” نیز بر اساس آخرین گزارش بورس تهران شاهد نسبت قیمت به درآمد ۲۳۹٫۵ مرتبه است. این شرکت با ارزش بازاری ۲۹۵ میلیارد ریالی ۸۸ میلیون سهم دارد که ۲۳٫۶ درصد آن سهم شناور آزاد است. همچنین شرکت به ازای هر سهم ۱۴ ریال سود پیش بینی کرده است.

مهندسی تکنوتار نهمین سهم این جدول است. این سهام با نسبت قیمت به درآمد ۲۲۴٫۳ مرتبه برای هر سهم ۱۱ ریال سود پیش بینی کرده است. همچنین ارزش بازار این شرکت ۳۹۵ میلیارد ریال است. شرکت ۱۶۰ میلیون سهم دارد که ۳۷ درصد آن سهام شناور آزاد است.

کاشی و سرامیک سعدی با نسبت قیمت به درآمد ۱۹۴٫۸ دیگر سهم بورس تهران است که در گروه بالاترین P/E ها قرار دارد. این شرکت به ازای هر سهم ۹ ریال سود پیش بینی کرده است. همچنین با ارزش بازاری ۴۳۹ میلیارد ریالی شاهد سهام شناور آزاد ۵٫۷ درصدی است.

داروسازی روز دارو با P/E معادل  ۱۶۵٫۴مرتبه ، سیمان ایلام با نسبت قیمت به درآمد ۱۳۹٫۷ مرتبه ، ایران یاسا تایر با P/E  ۱۲۵٫۶معادل ، فنر سازی خاور با نسبت قیمت به درآمد ۱۲۵٫۶ و فنر سازی زر با P/E 116معادل  از دیگر سهامی هستند که نسبت قیمت به عایدی بالایی دارند. بررسی ها نشان می دهد از ۳۲۴ شرکت حاضر در بورس تهران بیش از ۲۰۰ شرکت نسبت قیمت به درآمدی بالاتر از میانگین بازار دارند . این در حالی است که ۲۴ شرکت بورسی از جمله بانک صادرات، بانک تجارت، ماشین سازی اراک، ایران خودرو دیزل، سرمایه گذاری ملت، سیمان کارون، پتروشیمی فارابی، پلی اکریل و سیمان کردستان با P/E منفی، کمتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله می شوند.

نویسنده : admin

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما