در دومین هفته از بهمن ماه ۹۸: ارزش معاملات بورس تهران به ۱۶۴۱۸۰ میلیارد ریال رسید

۸ بهمن ۱۳۹۸ – ساعت ۱۸:۰۶

در پایان معاملات هفته منتهی به ۸ بهمن ماه ۹۸، شاخص کل با ۸۷ / ۳ درصد افزایش به رقم ۴۲۷۱۳۹ واحد رسید.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در پایان معاملات هفته منتهی به ۸ بهمن ماه ۹۸،  شاخص کل با ۱۵۹۲۸ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۴۲۷۱۳۹ واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با ۸۱۱۱ واحد افزایش معادل  ۱۵ / ۶ درصد  به رقم ۱۳۹۹۶۲ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول با ۱۱۸۰۱ واحد افزایش به رقم ۳۰۶۴۴۱  واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۳۱۳۸۷ واحد افزایش عدد ۸۸۶۶۵۷ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول ۰۱ / ۴ درصد افزایش و شاخص بازار دوم با ۶۷ / ۳ درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.

در ۴ روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۶۴۱۸۰ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۱۶ / ۱۶ درصد کاهش یافت.

در ضمن تعداد ۲۶۶۱۵ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۲ میلیون و ۹۳۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  ۱۴ / ۲۱ درصد و  ۰۱ /  ۱۶ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد  ۱۵۸۹ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۶۲۴۶  میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با ۴۴ / ۱۴ و ۹۰ / ۱۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۲ میلیون ۲۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۲۱۴۳ میلیارد ریال معامله شد.

نویسنده : admin

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما