جلسه کمیته مدیریت استراتژی و ریسک شرکت سیمان خوزستان با حضور مدیران و معاونت بازرگانی برگزار شد. ریاست این جلسه با غلامرضا شجاعی (مدیر کارخانه) و دبیری آن بر عهده ابوالحسن قیاسی بود.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان، در این جلسه برنامه های عملیاتی بر اساس فرآیندها و حوزه های مسئول اجرا که شامل ۱۴ دپارتمان می شودمورد بررسی قرار گرفت.
همچنین پروژه ها بر مبنای استراتژی سازمان، ریسک های شناسایی شده، میزان پیشرفت و دلایل انحراف آنها مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست بودجه تخصیصی و هزینه های مصرف شده هر پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد تغییرات در جلسه هیأت مدیره مصوب و بودجه اختصاص یافته برای تصویب نهایی درکمیته تخصصی مطرح شود.

 

نویسنده : admin

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما