با تصویب افزایش سرمایه ۳۳ درصدی در مجمع فوق العاده: سرمایه بورس تهران ۲۰۰۰ میلیارد ریالی می شود

امروز شنبه مورخ ۲۹ تیر ۹۸، مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران برگزار و طی آن افزایش سرمایه ۳۳ درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران ، امروز شنبه مورخ ۲۹تیر۹۸، مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران برگزار و طی آن، افزایش سرمایه ۳۳ درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید.

با توجه به برنامه ارایه شده بورس تهران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۳ درصد از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش دهد.

هدف بورس تهران از افزایش سرمایه رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای مصوبه ” تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها ” مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۹۵  است. همچنین در این مجمع برخی مفاد اساسنامه اصلاح شد.

نویسنده : admin

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما