شرکت صنایع سرما آفرین ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶ مبلغ ۱۳۰ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۱۳ درصد افزایش داشت.
 

شرکت صنایع سرما آفرین ایران اطلاعات و صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل ۱۴۸ میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت صنایع سرما آفرین ایران با انتشار صورت های مالی ۹ ماهه سال مالی جاری خود اعلام کرد در دوره ۹ ماهه یاد شده مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۳۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۱۳درصد افزایش داشت .

گفتنی است “لسرما” در سال مالی ۹۵ مبلغ ۱۱۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

به سود خالص این دوره سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ ۸۴ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نویسنده : admin

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما