“دیران” به ازای هر سهم ۱۷۲ ریال سود کنار گذاشت
شرکت ایران دارو پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به پایان اسفند ۹۶ را مبلغ ۳۶۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

شرکت ایران دارو با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور ۹۶ را به صورت حسابرسی شده برای دوره ۶ ماهه پایان شهریور ۹۶ منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت ایران دارو پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به پایان اسفند ۹۶ را مبلغ ۳۶۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

دیران” سود هر سهم پس از کسر مالیات را برای دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۶ را در حالی ۱۷۲ ریال اعلام کرده است که در دوره ۶ ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم ۲۰۷ ریال سود محقق کرده بود.

دیران” در دوره ۶ ماهه امسال ۴۷ درصد پیش بینی ها را پوشش داد. این شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم ۵۷۰ ریال سود محقق کرد.

همچنین سود خالص پس از کسر مالیات این شرکت برای ۱۲ ماهه امسال ۱۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده که در ۶ ماهه ۵۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال معادل ۴۷ درصد آن محقق شده است.

نویسنده : admin

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما